Bredase Opera

De Bredase Opera is in 1954 opgericht en kent zodoende een lange en rijke koorhistorie. Het koor staat sinds 1998 onder de bezielende leiding van dirigent Lex Wiersma, hetgeen zeer ten goede gekomen is aan haar artistieke niveau en prestaties. Het doel van het koor is het uitvoeren van werken uit de operaliteratuur, bij voorkeur in een semiscenische- of scenische vorm. Aangezien dit laatste enorme kosten met zich meebrengt wordt gezocht naar samenwerking met andere gezelschappen om zodoende de haalbaarheid van scenische uitvoeringen te vergroten.

Het repertoire is zeer veelzijdig met werken van vrijwel alle bekende en minder bekende operacomponisten. Daarnaast worden ook geestelijke koorwerken (zoals missen) uitgevoerd tijdens vieringen en bij andere gelegenheden.
Ga naar de website

Operaverenging Bel Canto Tilburg

Operaverenging Bel Canto Tilburg
De Vereenigde Zangers is opgericht op 31 januari 1920. Inmiddels voert de vereniging al vele jaren als naam Operavereniging Bel Canto Tilburg. Het gemengd koor legt zich voornamelijk toe op operaprodukties: 1 maal per 2 á 3 jaar wordt een opera uitgevoerd. Zo is in november 2001 de opera Don Carlos van Verdi uitgevoerd, en in 2004 Le Comte Ory van Rossini, beide in de Schouwburg van Tilburg. In de tussenliggende jaren geeft het koor een aantal concerten, al dan niet als gast of gastheer van een bevriend koor. Zo hebben we bijvoorbeeld in 2005 samen met de Bredase Opera en Viva la Musica uit Uden het spectaculaire werk Carmina Burana van Carl Orff opgevoerd. Ook bijzonder was de samenwerking met de Bredase Opera in de uitvoering van het slotkoor van Beethoven's Negende Symfonie. Voorop staat het met elkaar in een plezierige sfeer zingen. Ongedwongen maar toch serieus; als amateurkoor maar toch met een professionele inslag. Dirigent is Lex Wiersma, die ondanks zijn jonge leeftijd een indrukwekkende staat van dienst heeft op het gebied van opera, operette en koorwerken.

Ga naar de website

Koor Karakter

Kwaliteitskoor KARAKTER, opgericht in april 2007, waar Lex de spil van het geheel is, heeft als doelstelling, om een zo hoog mogelijke kwaliteit op amateurbasis te behalen met een zo laag mogelijke drempel naar klassieke muziek. Dit natuurlijk voor een zo breed mogelijk publiek. Oog- en oorstrelend en vooral niet stoffig! In dat kader behoort klassieke pop en populaire melodieën eveneens tot het repertoire. Het gemengd koor telt inmiddels ca. 70 leden en heeft al de nodige succesvolle uitvoeringen achter de rug en haalt daarbij regelmatig de media. Zo zijn de karaktervolle kerstconcerten in Charles Dickens' stijl al een traditie. In juli 2009, heeft Kwaliteitskoor Karakter Benatzky's operette Im Weissen Rössl' 5 keer met veel succes opgevoerd. Het koor en dus ook Lex zijn nu druk aan het oefenen voor een zeer speciale 'sing-a-long’ (‘meezing uitvoering') van de bekende Rockopera Jesus Christ Superstar van Andrew Lloyd Webber welke rond Pasen zal worden opgevoerd.
Ga naar de website

Projectkoor Brabant

Het Projectkoor Brabant is een onderdeel van de Stichting Brabant Opera. Lex is mede-iniatiefnemer voor de oprichting van dit bijzondere koor geweest. Per project wordt het koor middels audities samengesteld en volgen de repetities en uitvoeringen. Projectkoor Brabant wordt begeleid door het Zuid-Nederlands Begeleidingsorkest. Dit orkest bestaat uit zowel Brabantse als Vlaamse musici en kent een flexibele bezetting met een vaste kern van goed geschoolde beroeps- en amateurmusici. Na de succesvolle uitvoering van het Requiem van Mozart in november 2011, gedirigeerd door Lex, maakt Projectkoor Brabant zich op voor de volgende uitdaging, The Messiah van Händel in de bewerking van Mozart. Het project zal worden uitgevoerd in het voorjaar van 2013.
Ga naar de website

Souvenir des Montagnards - Tilburg 

De Koninklijke Liedertafel 'Souvenir des Montagnards' is al meer dan 160 jaar oud. De huidige Souvenir telt ca 300 leden en 5 afdelingen, waaronder de koorafdeling welke is onderverdeeld in drie koren, te weten het Souvenir Operakoor, de Souvenir Theater Compagnie en het Souvenir Jeugdkoor.
Ga naar de website

Samenwerking koren 

Op vrijdag 27 januari in Breda en op zaterdag 4 februari 2012 in Tilburg hebben de koren Souvenir Operakoor, Operakoor Bel Canto, Bredase Operaen met medewerking van leden van het koor "Karakter" uit Boekel gezamenlijk de "Messa da Requiem" van Giuseppe Verdi uitgevoerd in de Tilburgse Concertzaal, onder leiding van Lex Wiersma.

& meer

  • Lex is tevens verbonden als muziekdocent aan de Muzerije Den Bosch;

  • Is dirigent van het Jeugd Symphonie Orkest Den Bosch;

  • En geeft lezingen op allerlei gebied: Kerstmuziek en liederen door de eeuwen heen; een kijkje in het leven van... Bach, Beethoven, Mozart, Orff; De Mattheuspassion nader bekeken, enzovoort.